Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyflwynwch Gais Cynllunio ar-lein


Summary (optional)
Y ffordd symlaf o gyflwyno cais cynllunio yw ar-lein trwy'r Porth Cynllunio. Mae’r broses gofrestru’n hawdd a gallwch lenwi eich ffurflen gais, uwchlwytho dogfennau ategol a thalu ffioedd ar-lein.
start content

Bydd ffioedd newydd ar gyfer ceisiadau cynllunio a cheisiadau cysylltiedig yn dod i rym ar 24 Awst 2020

 

Mae manteision gwneud cais ar-lein yn cynnwys:

  • Gallwch weithio ar eich ceisiadau ar ffurf drafft cyn eu cyflwyno
  • Cyflwyno a chydnabyddiaeth ar unwaith
  • Arbedion ar gostau postio ac argraffu
  • Swyddogaeth cymorth ar-lein wrth lenwi ceisiadau
  • Cofnod ar-lein o'ch ceisiadau sydd wedi’u cwblhau

Os byddai’n well gennych, gallwch lenwi eich ffurflen gais ar-lein a chyflwyno dogfennau ategol a ffioedd drwy'r post.

Noder na ellir symud ymlaen â chais cynllunio nes bod yr holl wybodaeth ategol angenrheidiol a'r ffi briodol wedi dod i law.

Cyflwynwch Gais Cynllunio drwy’r Post

Byddem bob amser yn argymell eich bod yn gwneud cais ar-lein. Ond gallwch hefyd ddefnyddio ein Dewisydd Ffurflen Papur i lawrlwytho ffurflenni i lawr fel dogfennau PDF, gan eich galluogi i’w hargraffu nhw ar gyfer defnydd all-lein.

Os byddai’n well gennych, gallwch lenwi eich ffurflen gais a chyflwyno dogfennau ategol a ffioedd drwy'r post.

Nid yw'r ffurflenni hyn yn rhyngweithiol a bydd angen i chi eu hargraffu er mwyn eu llenwi.

Noder na ellir symud ymlaen â chais cynllunio nes bod yr holl wybodaeth ategol angenrheidiol a'r ffi briodol wedi dod i law.

Newidiadau i ffioedd ar gyfer ceisiadau cynllunio a cheisiadau cysylltiedig (Awst 2020) (PDF)

Ffioedd Ceisiadau Cynllunio ac Ymholiadau Statudol Cyn Cyflwyno Cais 2016 (Conwy) (PDF)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy