top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Diwrnodau Amgylcheddol

Diwrnodau Amgylcheddol


Summary (optional)
Darganfyddwch fwy am ein Diwrnodau Amgylcheddol ac i weld a oes un yn cael ei gynnal yn eich ardal chi.
start content

Beth yw Diwrnod Amgylcheddol Cymunedol?

Mae Diwrnodau Amgylcheddol Cymunedol yn cael eu cynnal gan y Cyngor er mwyn:

  • Annog eich cymuned i fynd i’r afael â phroblemau amgylcheddol yn yr ardal
  • Lleihau ôl-troed carbon eich cymuned gan eich helpu chi i ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint â phosibl
  • Eich cefnogi chi a thrigolion eraill i greu awyrgylch o falchder bro yn eich cymuned

Pa wasanaethau sydd ar gael?

  • Bydd staff y Cyngor a grwpiau gwirfoddol dan oruchwyliaeth o’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyriadau Cyfiawnder Cymunedol Cymru yn codi sbwriel ac yn cael gwared ar dipio anghyfreithlon
  • Bydd y Tîm Ymateb Amgylcheddol yn ymgymryd â thasgau bychain fel glanhau graffiti, peintio a chlirio      draeniau
  • Compost am ddim: dewch â chynhwysydd addas efo chi i ddal y compost
  • Gwasanaeth gwaredu gwastraff swmpus: bydd sgip a gweithiwr wrth law i’ch helpu chi waredu eitemau      swmpus (fel matresi, hen welyau, tuniau paent, setiau teledu, dodrefn gardd ac ati) neu wastraff gardd Byddwn yn mynd â’r holl bethau yn ôl i’n cyfleuster didoli i ailgylchu cymaint ohonynt â phosibl.

Ni allwn gasglu gwastraff swmpus o’ch cartref ar ddyddiau amgylcheddol. Os na allwch chi ddod â’ch gwastraff swmpus i’n sgip ni, gallwch archebu a thalu am gasgliad gwastraff swmpus ar lein neu ffonio ein Tîm Cyngor ar 01492 575337.

Lle a phryd mae'r Diwrnodau Amgylcheddol Cymunedol?

Cynhelir Diwrnodau Amgylcheddol fel y ganlyn:

Os hoffech gysylltu â ni ynglŷn â Diwrnodau Amgylcheddol, defnyddiwch y ffurflen Cysylltu â Ni

DyddiadLleoliad
Dydd Mercher 25 Ebrill 2018 Llangernyw
Dydd Mercher 23Mai 2018 Pensarn a Belgrano
Dydd Mercher 13 Mehefin 2018 Dwygyfylchi
Dydd Mercher 11 Gorffennaf 2018 Bryn Eglwys, Llandrillo yn Rhos
Dydd Mercher 15 Awst 2018 Trefriw
Dydd Mercher 12 Medi 2018 Parc Peulwys - Llysfaen
Dydd Mercher 17 Hydref 2018 Marl Drive - Cyffordd Llandudno 
Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018 Maes Canol - Abergele
Dydd Mercher 12 Rhagfyr 2018 Betws y Coed
Dydd Mercher16 Ionawr 2019 Ystad Glyn Bae Colwyn
Dydd Mercher 27 Chwefror 2019 Sandy Cove, Bae Cinmel
Dydd Mercher 13 Mawrth 2019 Chester Avenue - Bae Cinmel 


Os hoffech gysylltu â ni ynglŷn â Diwrnodau Amgylcheddol, defnyddiwch y ffurflen Cysylltu â Ni

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy