Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Diwrnodau Amgylcheddol

Diwrnodau Amgylcheddol


Summary (optional)
Darganfyddwch fwy am ein Diwrnodau Amgylcheddol ac i weld a oes un yn cael ei gynnal yn eich ardal chi.
start content

Beth yw Diwrnod Amgylcheddol Cymunedol?

Mae Diwrnodau Amgylcheddol Cymunedol yn cael eu cynnal gan y Cyngor er mwyn:

  • Annog eich cymuned i fynd i’r afael â phroblemau amgylcheddol yn yr ardal
  • Lleihau ôl-troed carbon eich cymuned gan eich helpu chi i ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint â phosibl
  • Eich cefnogi chi a thrigolion eraill i greu awyrgylch o falchder bro

Pa wasanaethau sydd ar gael?

  • Bydd staff y Cyngor a grwpiau gwirfoddol dan oruchwyliaeth o’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyriadau Cyfiawnder Cymunedol Cymru yn codi sbwriel ac yn cael gwared ar dipio anghyfreithlon
  • Bydd y Tîm Ymateb Amgylcheddol yn ymgymryd â thasgau bychain fel glanhau graffiti, peintio a chlirio draeniau
  • Compost am ddim: dewch â chynhwysydd addas efo chi i ddal y compost
  • Gwasanaeth gwaredu gwastraff swmpus: bydd sgip a gweithiwr wrth law i’ch helpu chi waredu eitemau swmpus (fel matresi, hen welyau, tuniau paent, setiau teledu, dodrefn gardd ac ati) a gwastraff gardd Byddwn yn mynd â’r holl bethau yn ôl i’n cyfleuster didoli i ailgylchu cymaint ohonynt â phosibl.

DS: Mi fydd yna wasanaeth casglu ar gael ar gais i unrhyw un sydd angen cymorth i gario eitemau mawr i’r sgip. I gael gwybod os ydych chi’n gymwys i dderbyn casgliad, cysylltwch â ni.

Lle a phryd mae'r Diwrnodau Amgylcheddol Cymunedol?

Dyma amserlen y misoedd nesaf:

DyddiadLleoliad
Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 2017 Abergele
Dydd Mercher 24 Ionawr 2018 Cae Mawr Llandudno
Dydd Mercher 21 Chwefror 2018 Betws yn Rhos


Os hoffech gysylltu â ni ynglŷn â Diwrnodau Amgylcheddol, defnyddiwch y ffurflen Cysylltu â Ni

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy