Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Delwyr Metel Sgrap

Delwyr Metel Sgrap


Summary (optional)
Os ydych yn gweithredu busnes Delwyr Metel Sgrap ac yn casglu o unrhyw safle, mae angen i chi fod wedi cofrestru gyda'r Cyngor. Mae hyn yn ofynnol o dan Ddeddf Delwyr Metel Sgrap 1964.
start content

Sut i wneud cais

Rhaid i’r cais fod yn ysgrifenedig a chynnwys unrhyw wybodaeth y mae'r awdurdod lleol yn ei gwneud yn ofynnol. Gweler isod ddogfen gyfarwyddyd a ffurflen gais.

Ffioedd 

Trwydded Ffi 
Trwydded Safle Metel Sgrap   £580.00
Trwydded Casglwyr Metel Sgrap  £520.00


Cymhwyster

Deddfwriaeth ac Amodau

Prosesu ac Amserlenni

Dulliau Apêl / Gwneud Iawn:

Manylion cyswllt

 • Trwy e-bost: Licensing@conwy.gov.uk

 • Dros y Ffôn: 01492 576626
  Dydd Llun i Ddydd Gwener 10.00am i 12:30 pm a 1:30 pm i 4.00pm

 • Trwy'r post:

  Adain Drwyddedu
  Blwch Post 1
  Conwy
  LL30 9GN


Cais am Drwydded Metel Sgrap

end content