Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Delwyr Metel Sgrap

Delwyr Metel Sgrap


Summary (optional)
Os ydych yn gweithredu busnes Delwyr Metel Sgrap ac yn casglu o unrhyw safle, mae angen i chi fod wedi cofrestru gyda'r Cyngor. Mae hyn yn ofynnol o dan Ddeddf Delwyr Metel Sgrap 1964.
start content

Sut i wneud cais

Rhaid i’r cais fod yn ysgrifenedig a chynnwys unrhyw wybodaeth y mae'r awdurdod lleol yn ei gwneud yn ofynnol. Gweler isod ddogfen gyfarwyddyd a ffurflen gais.

Ffioedd 

Trwydded Ffi 
Trwydded Safle Metel Sgrap   £580.00
Trwydded Casglwyr Metel Sgrap  £520.00


Cymhwyster

Deddfwriaeth ac Amodau

Prosesu ac Amserlenni

Dulliau Apêl / Gwneud Iawn:

Manylion cyswllt

Gallwch wneud eich cais; 

Yn bersonol:

Drwy apwyntiad: mae’r swyddfeydd ar agor o 9.00am - 4.00pm Dydd Llun i ddydd Gwener

Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ

Drwy'r post

Adain Drwyddedu
Blwch Post 1
Conwy
LL3 9GN


Cais am Drwydded Metel Sgrap

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy