Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Braf Bob Nos


Summary (optional)
Nod Cynllun Gwobrwyo Braf Bob Nos yw cefnogi safon o ragoriaeth o fewn y fasnach drwyddedu yn y sir. Mae’n gyfle i eiddo trwyddedig brofi eu bod yn rhedeg lleoliadau diogel a chyfrifol gyda safonau gofal cwsmer proffesiynol ac uchel.
start content

Dathlwyd y Cynllun Braf Bob Nos am y bedwaredd blynedd yn olynol mewn seremoni wobrwyo ym Mharc Gwyliau Golden Sands ar 26 Tachwedd. Rydym yn gweithredu’r cynllun ar draws y sir i ganfod arfer da o fewn y diwydiant trwyddedu gan weithio’n agos gyda Heddlu Gogledd Cymru, Swyddogion Safonau Masnach a Thrwyddedu, Conwy Diogelach a dalwyr trwydded. Mae eiddo achrededig yn sicrhau man diogel a llawn mwynhad ar gyfer noson allan sy’n allweddol ar gyfer twf economaidd a chynaliadwyedd y rhanbarth. 

Enillwyr y categorïau oedd:

 • Bar Gorau – The Lilly Bar & Grill, Llandudno
 • Tafarn Orau - The Carlton, Llandudno 
 • Lleoliad Hamdden Gorau – Parc Gwyliau Golden Sands, Bae Cinmel
 • Mynd yn Wyrdd-  Y Gloch Las, Conwy
 • Yr Enillydd Terfynol - The Carlton, Llandudno
 • Yr Ail Wobr – Parc Gwyliau Golden Sands, Bae Cinmel

Eleni fe gymerodd 28 o sefydliadau ran gyda 26 yn cael eu dyfarnu â lefel aur, 1 yn derbyn lefel arian ac 1 lefel efydd. Isod mae rhestr o sefydliadau achrededig ar draws Sir Conwy:

 • Llandudno – Town House, The Cross Keys, The Kings Arms, The Irish Bar, Queen Victoria, The Palladium, The Lilly Bar & Grill, The Lilly Restaurant with Rooms, Club 147, The Carlton
 • Conwy - YGloch Las, Banc Conwy
 • Bae Colwyn / Hen Golwyn - The Sun Inn, The Marine Hotel, Y Tŷ Lluniau,  The Rhos Fynach, Stadiwm Zip World, Parc Eirias
 • Abergele – The George & Dragon, The DPL Wine Bar & Grill
 • Bae Cinmel - Golden Sands Holiday Park, Sunnyvale Holiday Complex, The Mayquay, Palins Country Club
 • Towyn – The Long Bar, Lyons Winkups Holiday Park, Lyons Oakfield Holiday Park, The Wendover, Jakes Family Restaurant & Bar, Golden Gate Club

Gwobrau Braf Bob Nos 2019

I gyflwyno cais ar gyfer eich eiddo, lawrlwythwch, llenwch a dychwelwch y Ffurflen Gais (mae manylion ynghylch lle i anfon eich cais ar gael ar y ffurflen).

Defnyddiwch yr Arweinlyfr Braf Bob Nos i gael arweiniad ar sut i lenwi eich ffurflen. Pob lwc!

Am fwy o wybodaeth a chyngor ar gynllun Braf Bob Nos cysylltwch â’r:

Yr Adain Drwyddedu
Blwch POst 1
Conwy
LL30 9GN

Rhif Ffôn: 01492 576626
E-bost: trwyddedu@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy