Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Dechreuwyr Newydd

Croeso i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)

Llongyfarchiadau ar eich swydd newydd a chroeso i Dîm Conwy!

Mae’r ardal hon yn benodol ar eich cyfer chi fel gweithiwr newydd, dewch o hyd i ystod eang o wybodaeth a fydd yn helpu i’ch cyflwyno i’n sefydliad. Rydym yn gobeithio bydd yn ddefnyddiol i chi a dymunwn pob dymuniad da i chi wrth ddechrau ar eich gyrfa gyda ni.

start slider

end slider
start grid

start grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid