Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Dechreuwyr Newydd Gwarchod ein Cymunedau

Gwarchod ein Cymunedau


Summary (optional)
Un flaenoriaeth graidd yw sicrhau bod pawb yn ein cymuned yn ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel.
start content

FamilyHubs-Park

Mae gweithio i Gonwy’n dod â dyletswydd i helpu i warchod a diogelu plant ac oedolion diamddiffyn yn ein cymunedau.

Mae’n gyfrifoldeb i bawb.

Mae gennym gyfres o fodiwlau e-Ddysgu y mae’n rhaid i weithwyr eu cwblhau i sicrhau fod ganddynt y wybodaeth angenrheidiol i adnabod arwyddion mewn pobl eraill sy’n hollbwysig wrth ein helpu i gyflawni hyn. 

  • Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
  • Diogelu Grŵp A
  • Caethwasiaeth Fodern
  • Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
  • Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018
  • Ymwybyddiaeth Diogelwch Seiber (Defnyddwyr TG yn unig)

Mae’r modiwlau e-Ddysgu hyn yn cael eu cynnal ar y platfformau dysgu canlynol:
dysgu@cymru
Dysgu CBSC 


Bydd modd i chi gael mynediad i’r modiwlau pan rydych wedi cael rhif gan yr adran gyflogau.

Mae’n bwysig bod y modiwlau’n cael eu cwblhau o fewn eich cyfnod prawf, a’ch bod yn adnewyddu eich addysg bob 3 blynedd (2 flynedd ar gyfer GDPR a Deddf Diogelu Data, ac 1 flynedd ar Ymwybyddiaeth Diogelwch Seiber).

Os ydych chi’n meddwl bod plentyn neu oedolyn diamddiffyn mewn perygl o niwed, ewch i

Rwy'n poeni am rywun - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

aGweithdrefnau Diogelu Cymru

rydym yn annog gweithwyr i lawrlwytho’r ap am ddim oGoogle Playneu’r Apple App Storehefyd.

 


 

end content