Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y Blynyddoedd Cynnar a pharodrwydd ysgol


Summary (optional)
Bydd y sesiwn yn darparu trosolwg o God ADY Drafft (Cymru) a dyfodol anghenion dysgu ychwanegol ym Mlynyddoedd Cynnar. Bydd y sesiwn codi ymwybyddiaeth hefyd yn darparu cyflwyniad i ddeall, canfod a chefnogi plant gydag anghenion dysgu ychwanegol mewn darpariaeth cyn ysgol.
start content

 

 

Sesiwn codi ymwybyddiaeth ynghylch y newidiadau sydd i ddod i anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru a chefnogi plant a allai fod gydag ADY mewn lleoliad cyn ysgol. Ni fydd y sesiwn yn trin strategaethau cefnogi penodol neu ddarpariaeth i blant gydag anghenion dysgu ychwanegol mwy cymhleth

Bydd gan y rhai sy’n cyfranogi ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth well o’r Ddeddf ADY a Thribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 newydd a’r Côd ADY drafft.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael cyfle i gychwyn meddwl am sut fydd plant gydag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu canfod a’u cefnogi, trwy ystyried gwahanol feysydd o’u datblygiad.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrCost
03/02/2020 (Sesiwn Saesneg) 1pm   - 3pm Canolfan Lôn yr Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys,   Llandudno  CÔD ADY - Trawsnewid Anghenion Dysgu  Ychwanegol yn y Blynyddoedd Cynnar a pharatoi at yr ysgol AM   DDIM
03/02/2020 (Sesiwn Saesneg) 6.30pm   - 8.30pm Canolfan Lôn yr Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys,   Llandudno  CÔD ADY - Trawsnewid Anghenion Dysgu   Ychwanegol yn y Blynyddoedd Cynnar a pharatoi at yr ysgol AM   DDIM
10/02/2020 (Sesiwn Saesneg) 1pm   - 3pm Canolfan Lôn yr Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys,   Llandudno  CÔD ADY - Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y Blynyddoedd Cynnar a pharatoi at yr ysgol AM   DDIM
10/02/2020 (Sesiwn Saesneg) 6.30pm   - 8.30pm  Canolfan Lôn yr Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys,   Llandudno  CÔD ADY - Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y Blynyddoedd Cynnar a pharatoi at yr ysgol AM   DDIM
24/02/2020                         (Sesiwn Gymraeg) 6.30pm   - 8.30pm Canolfan Deuluoedd Llanrwst, Heol Watling, Llanrwst, LL26 OLS CÔD ADY - Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y Blynyddoedd Cynnar a pharatoi at yr ysgol AM   DDIM
02/03/2020 (Sesiwn Saesneg) 1pm - 3pm Llyfrgell Abergele, Stryd y Farchnad, Abergele, LL22 7BP CÔD ADY - Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y Blynyddoedd Cynnar a pharatoi at yr ysgol AM DDIM
02/03/2020 (Sesiwn Gymraeg) 6.30pm - 8.30pm Llyfrgell Abergele, Stryd y Farchnad, Abergele, LL22 7BP CÔD ADY - Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y Blynyddoedd Cynnar a pharatoi at yr ysgol AM DDIMAnghenion dysgu ychwanegol (anghenion addysgol arbennig)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy