Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rheoli iechyd a diogelwch mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar


Summary (optional)
start content

Mae’r sesiwn hon wedi’i dylunio’n benodol i berchnogion, rheolwyr, goruchwylwyr ac aelodau pwyllgorau.

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn sy’n para 3 awr yn helpu dysgwyr ddeall y cyfrifoldebau a gofynion deddfwriaethol rheoli iechyd a diogelwch.

Manylion y cwrs

DyddiadAmser LleoliadHyfforddwrFfi y cwrs
16 Ebrill 2024 6:30pm tan 9pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Mark Hughes, Groundwork Am ddim


Nodau ac amcanion y cwrs

Erbyn diwedd y gweithdy, bydd dysgwyr yn:

  • Ymwybodol o’u cyfrifoldeb cyffredinol
  • Cynefino a hyfforddiant parhaus i staff
  • Deall pan fydd rheolau iechyd a diogelwch yn cael eu torri a chanlyniadau a chosbau posibl
  • Ymwybodol o ddiogelwch tân
  • Ymwybodol o godi a symud yn gorfforol
  • Ymwybodol o atal a rheoli heintiau
  • Gwybod sut i gynnal iechyd a diogelwch da
  • Gwybod sut i gadw cofnodion
  • Gwybod sut i gynnal archwiliad iechyd a diogelwch mewnol
end content