Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Ailgylchwch eich dillad

Ailgylchwch eich dillad


Summary (optional)
Defnyddiwch y bag piws i ailgylchu dillad ac esgidiau.
start content

Mae ein gwasanaeth casglu tecstilau ac offer trydanol yn ailddechrau ddydd Llun 15 Mehefin, gyda’n partner Crest. 

Caiff eich bag piws ar gyfer dillad ei gasglu o ymyl y palmant bob pythefnos. Caiff yr eitemau eu hailwerthu gan Gydweithfa Crest.

Ia plîs:

  • Dillad plant
  • Dillad Oedolion
  • Esgidiau mewn parau
  • Bagiau llaw
  • Beltiau

Dim diolch:

  • Eitemau budr neu wlyb
  • Dillad gyda rhwygau neu staenau arnynt
  • Dillad gwely (megis cynfasau, clustogau neu flancedi)
  • Tywelion
  • Llenni

Cofiwch y cewch fynd â’r eitemau i’r Canolfannau Ailgylchu ym Mochdre ac Abergele

Dim Casgliad dros y Nadolig

Ni fydd casgliad dillad dros wythnos y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Os oes arnoch angen cael gwared â dillad dros y cyfnod hwn dylech fynd â nhw i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Bydd casgliadau’n ail-ddechrau yn ystod yr ail wythnos ym mis Ionawr. Gweler y calendr casgliadau neu gwiriwch eich dyddiad casglu am ragor o wybodaeth.

Gweler hefyd: Gwneud cais am gynhwyswyr ailgylchu newydd neu rai ychwanegol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy