Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ap Conwy


Summary (optional)
Mae Ap Conwy yn ap symudol sy’n rhad ac am ddim ar gyfer ffonau clyfar a thabledi sy’n eich cysylltu â gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu Conwy ac yn darparu gwybodaeth bersonol am eich gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu.
start content

Gydag Ap Conwy, gallwch:

  • Dderbyn nodyn atgoffa o’ch casgliad wythnosol fel na fyddwch yn anghofio eich diwrnod casglu neu pa gynhwysyddion sy’n cael eu casglu
  • Derbyn rhybuddion os bydd eich casgliad wedi’i ohirio neu os bydd eich diwrnod casglu yn newid
  • Canfod pa eitemau y gellir eu hailgylchu a’r rhai na ellir eu hailgylchu a pha gynhwysydd i’w ddefnyddio
  • Canfod eich ganolfan ailgylchu agosaf
  • Gofyn am gynhwysydd ailgylchu newydd

Ar gael ar gyfer dyfeisiau iOS ac Android, dilynwch y dolenni isod i lawr lwytho’r ap am ddim heddiw!

 

end content