Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Ailgylchu eich eitemau trydanol bach

Ailgylchu eich eitemau trydanol bach


Summary (optional)
Defnyddiwch y bag pinc i ailgylchu pob eitem drydanol, yn cynnwys offer sydd wedi torri. Os oes ganddo blwg neu fatri, ac yn ffitio yn y bag, fe wnawn ni ei gymryd.
start content

Mae ein gwasanaeth casglu tecstilau ac offer trydanol yn ailddechrau ddydd Llun 15 Mehefin, gyda’n partner Crest.

Mae eich bag pinc ar gyfer eitemau trydanol bach yn cael ei gasglu wrth ymyl ochr y ffordd bob pythefnos. Mae’r eitemau yn cael eu trwsio ac yn cael eu hailddefnyddio gan Crest Cooperative.

Oes plîs:

 • Chwaraewyr MP3/CD/DVD
 • Teganau trydanol
 • Ffonau symudol
 • Gliniaduron
 • Consolau gemau
 • Tostwyr, tegelli, heyrn smwddio
 • Radios
 • Raseli
 • Brwsys Dannedd
 • Trydanol/Sychwyr Gwallt
 • Offer Pŵer

Dim Diolch:

 • Mae batris yn cael eu casglu’n wythnosol o’ch bag gwyn ailgylchu batris
 • Ni fydd offer trydanol mawr fel setiau teledu, oergelloedd neu beiriannau golchi yn cael eu casglu fel rhan o'r gwasanaeth hwn

Ewch ag eitemau mawr i Ganolfannau Ailgylchu Mochdre ac Abergele, neu ffoniwch Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 01492 575337 i archebu casgliad gwastraff swmpus

Dim Casgliad dros y Nadolig

Nid fydd offer trydanol yn cael eu casglu yn ystod wythnos y Nadolig na’r Flwyddyn Newydd. Os oes arnoch angen gwaredu eitemau trydanol yn ystod y cyfnod hwn, bydd angen i chi fynd â nhw i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref. Bydd casgliadau’n ail-ddechrau yn ystod yr ail wythnos ym mis Ionawr. Gweler y calendr casgliadau neu gwiriwch eich dyddiad casglu am ragor o wybodaeth.

Gweler hefyd:

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy