Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 18 Medi

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwastraff Gardd


Summary (optional)
Caiff eich gwastraff gardd ei droi'n gompost yng Nghonwy.
start content

Beth allaf roi yn y bin gwastraff gardd?

Mae'r casgliad ymyl palmant gwastraff gardd ar gyfer:

  • Glaswellt
  • Dail
  • Planhigion bach a brigau
  • Chwyn nad ydynt yn ymledol

Sut y caiff ei gasglu, a phryd?

Os ydych am dderbyn casgliad gwastraff gardd, bydd yn rhaid i chi brynu bagiau gwastraff gardd ailddefnyddiadwy o’ch llyfrgell leol neu ein swyddfa ar Ffordd Conwy, Mochdre, LL28 5AB. Pris y bagiau yw £1.50 yr un. Fe allwch adael
hyd at chwech o fagiau i'w casglu ar eich diwrnod casglu gwastraff gardd bob pythefnos. Sicrhewch fod eich gwastraff gardd i gyd wedi’i gynnwys yn y bagiau. Gall y criwiau casglu wrthod bagiau sydd yn orlawn â gwastraff.

Nid ydym yn casglu:

  • Pridd
  • Rwbel
  • Canghennau mawrBagiau compost, potiau a sbwriel arall
  • Gwastraff anifeiliaid
  • Chwyn ymledol megis Llysiau'r Dial neu Efwr Enfawr na ellir eu compostio yn ôl y gyfraith. Os ydych angen cyngor ar sut i ddelio â phlanhigion ymledol cliciwch yma am arweiniad gan Lywodraeth Cymru.

Beth os oes gennyf lwyth o wastraff gardd?

Gellir mynd â llwythi mawr o wastraff gardd i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Newidiadau i Gasgliadau Dros y Nadolig

Ni fydd gwastraff gardd yn cael ei gasglu yn ystod wythnos y Nadolig nac ychwaith yn ystod wythnos y Flwyddyn Newydd, os ydych am gael gwared â’ch gwastraff gardd yn ystod y cyfnod hwn dylech fynd â’ch gwastraff i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Bydd casgliadau’n ail-ddechrau yn ystod yr ail wythnos ym mis Ionawr. Gweler y calendr neu gwiriwch eich dyddiad casglu am ragor o wybodaeth.

Coed Nadolig Go Iawn

Cesglir coed Nadolig go iawn ar y diwrnod casglu cyntaf ar ôl yr egwyl dros gyfnod y Nadolig. Gweler y calendr neu gwiriwch eich dyddiad casglu am ragor o wybodaeth. 

Cwestiynau neu Sylwadau?

I gael rhagor o wybodaeth neu gyngor am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd, cysylltwch â ni.

Gweler hefyd: Compostio Cartref

Ffioedd Casglu Gwastraff Gardd

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy