Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 18 Medi

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Cynllun Clytiau Go Iawn

Cynllun Clytiau Go Iawn


Summary (optional)
Mae Conwy eisiau lleihau faint o wastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi, felly rydym yn cymryd rhan yn y cynllun clytiau go iawn er mwyn rhoi cyfle i breswylwyr roi cynnig ar glytiau go iawn.
start content

Os ydych yn breswylydd yng Nghonwy ac yn disgwyl babi, neu os oes gennych blentyn o dan 12 mis oed, gallwch gymryd rhan yn y cynllun clytiau go iawn.

Mae babi angen 5000 o glytiau ar gyfartaledd, sy’n costio bron i £8000 mewn clytiau tafladwy. Gall clytiau go iawn arbed arian i chi yn ogystal â bod yn well i’r amgylchedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn clytiau go iawn cofrestrwch ar gyfer demo clytiau go iawn. Bydd ein hymgynghorwyr yn dangos amrywiaeth o glytiau go iawn i chi ac yn ateb unrhyw gwestiynau.

Os byddwch yn dewis prynu clytiau go iawn ar ôl cymryd rhan mewn demo, byddwn yn rhoi ad-daliad o hyd at £30 i chi.

Nodwch, er mwyn manteisio ar y cynllun ad-daliad £30, bydd angen i chi fynychu demo clytiau go iawn cyn prynu clytiau go iawn. 

Gwasanaeth Casglu Clytiau Tafladwy

Ymgyrch Cewynnau Go Lawn

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy