Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Bilio Electronig - Treth y Cyngor

Bilio Electronig - Treth y Cyngor


Summary (optional)
Bellach, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gynnig y dewis i chi gael eich bil Treth y Cyngor mewn e-bost yn hytrach na thrwy’r post.
start content
Cofrestru ar gyfer e-filio
Ewch

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn ymuno â'r cynllun bilio electronig?

  • Byddwch yn derbyn eich bil, unrhyw rybuddion am newidiadau neu eithriadau, nodion atgoffa a hysbysiadau terfynol (os yn berthnasol) mewn e-bost. Anfonir yr hysbysiadau hyn mewn dogfennau PDF

  • Bydd modd i chi argraffu eich bil os dymunwch

  • Os nad ydych wedi dewis talu trwy Ddebyd Uniongyrchol gallwch dalu eich bil yn ddiogel ar-lein trwy ddilyn y ddolen gyswllt sydd ynghlwm wrth y bil y byddwn wedi ei anfon atoch mewn e-bost

  • Os byddwch yn newid eich cyfeiriad e-bost bydd modd i chi roi gwybod i ni trwy lenwi'r ffurflen ar-lein Treth y Cyngor - bilio electronig yn nodi eich manylion newydd.

Sut ydw i'n rhoi'r gorau i filio electronig?

Os nad ydych chi'n dymuno derbyn eich bil mewn e-bost mwyach ac yn penderfynu derbyn eich bil trwy'r post unwaith yn rhagor, gallwch roi gwybod i ni trwy lenwi'r ffurflen ar-lein Treth y Cyngor - rhoi'r gorau i filio electronig.

Nodwch os bydd unrhyw hysbysiadau y byddwn yn eu hanfon atoch mewn e-bost yn cael eu dychwelyd atom ddwywaith fel rhai sydd heb eu derbyn byddwn yn dileu eich cais am filio electronig yn awtomatig ac yn anfon unrhyw ohebiaeth atoch i'r dyfodol trwy'r post. Os byddwch wedyn yn dymuno derbyn eich biliau trwy e-bost eto bydd rhaid i chi ailgyflwyno ffurflen ar-lein  Treth y Cyngor - bilio electronig gan gadarnhau eich manylion e-bost cywir.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy