Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Taflen Treth y Cyngor

Taflen Treth y Cyngor


Summary (optional)
start content

Sut ydym ni’n gwario Treth y Cyngor?

Rydym ni’n gyfrifol am gasglu Treth y Cyngor gan breswylwyr Conwy i helpu i dalu am waith y cynghorau lleol a’r gwasanaethau brys.

Mae Treth y Cyngor yn dreth sy’n seiliedig ar eiddo ac yn daladwy ar bob eiddo domestig. Bydd pob eiddo yn derbyn un bil Treth y Cyngor, pa un ai yw’r perchennog yn byw yn yr eiddo neu’n ei roi ar osod, ac fel rheol y bobl sy’n byw yn yr eiddo fydd yn gyfrifol am ei dalu.

Mae Treth y Cyngor rydych chi’n ei dalu yn cael ei rannu rhwng y Cyngor Sir, Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd a’r Cyngor Cymuned.

Mae’r taflenni canlynol yn egluro sut caiff eich Treth y Cyngor ei wario:

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy