Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Asiantau Gorfodi

Asiantau Gorfodi


Summary (optional)
start content

 


Os nad ydych wedi gwneud trefniant priodol mae gan y Cyngor bŵer dan Orchymyn Atebolrwydd, i ddefnyddio asiant gorfodi i gasglu'r ddyled.   Mae'n rhaid gwneud unrhyw drefniant ar y cam hwn gyda'r asiant gorfodi.   Bydd y cam gweithredu hwn yn achosi mwy o gostau fydd yn cael eu hychwanegu i'r swm sy'n ddyledus.  

Newidiadau i ffioedd Asiant Gorfodi

Ers 6 Ebrill 2014 bu strwythur ffioedd newydd.

  • Cyfnod Cydymffurfio: £75.00 yn cael ei ychwanegu at bob gorchymyn atebolrwydd cyn gynted ag y caiff ei drosglwyddo i’r Asiant Gorfodi. Mae'r ffi yn daladwy cyn y ddyled.
  • Cyfnod Gorfodi: £235.00 yn ogystal â 7.5% o werth y ddyled sydd dros £1,500.00. Mae'r ffi yn daladwy ar yr ymweliad cyntaf i'ch eiddo.
  • Cyfnod Gwerthu neu Waredu: £110 yn ogystal â 7.5% o werth y ddyled sydd dros £1,500.00. Mae'r ffi yn daladwy ar yr ymweliad cyntaf i gael gwared ar eich nwyddau.

Gall yr Asiant Gorfodi hefyd adennill ffioedd a achoswyd yn rhesymol megis costau storio nwyddau a ffioedd saer cloeon.

Sut i dalu’r hyn sy’n ddyledus gennych chi

Ar-lein – Gallwch dalu drwy gyfrwng y rhyngrwyd yn www.conwy.gov.uk/taliadau (dewiswch Gorfodi Conwy a sicrhewch fod eich cyfeirnod 9 digid gorfodi gennych wrth law.

Llinell dalu awtomataidd dros y ffôn – Ar gael bob awr o'r dydd. Deialwch 0300 5000 955, a phan ofynnir amdano, dewiswch opsiwn 8 ar gyfer taliadau Gorfodi Conwy a sicrhewch fod eich cyfeirnod 9 digid gorfodi gennych wrth law.

BACS – Dyma ein manylion banc;

Cod Didoli: 20-51-49
Rhif y Cyfrif: 60051098
Enw'r Cyfrif: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Nodwch eich cyfeirnod 9 digid Gorfodi Conwy gyda’ch taliad.

Cwblhewch y ffurflen Incwm a Gwariant arlein yma os gwelwch yn dda.

Sut y gallwch gysylltu â'r Swyddfa’r Asiant Gorfodi

Gorfodi Conwy
PO Box 1                  
Conwy
LL30 9GN


Ffôn: 01492 576614                                                

E-bost: gorfodaeth.conwy@conwy.gov.uk     

Hysbysiad Preifatrwydd Asiantiaid Gorfodi

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy