Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Problemau wrth dalu eich Treth y Cyngor

Problemau wrth dalu eich Treth y Cyngor


Summary (optional)
Bydd anwybyddu eich problemau dyled dim ond yn gwneud pethau’n waeth. Os ydych yn cael anhawster i dalu eich treth y cyngor, cysylltwch ag Uned Treth y Cyngor ac esboniwch pam.

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy