Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Talwch eich Treth y Cyngor

Talwch eich Treth y Cyngor


Summary (optional)
start content


Does dim ffi am ddefnyddio eich cerdyn credyd neu debyd.

Sefydlu Debyd Uniongyrchol

Debyd Uniongyrchol yw’r dull hawsaf o dalu Treth y Cyngor. Unwaith y bydd y taliad wedi ei sefydlu ni fydd rhaid i chi wneud unrhyw beth.

Taliadau Cerdyn Debyd neu Gredyd dros y Ffôn

Derbynnir y prif gardiau credyd/debyd drwy linell dalu awtomataidd sydd ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos: rhif ffôn 0300 5000 966. Yn unol â’r uchod, does dim ffi am ddefnyddio eich cerdyn credyd neu debyd.

Swyddfa'r Post / Payzone                       

Gellir talu yn yr uchod yn rhad ac am ddim. Ewch â’r bil hwn gyda chi, a chaniatewch 4 diwrnod gwaith er mwyn sicrhau bod y taliad yn cael ei dderbyn gan y Cyngor ar neu cyn y dyddiad dyledus.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy