Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Bandiau Treth y Cyngor

Bandiau Treth y Cyngor


Summary (optional)
Bandiau a Chostau Treth y Cyngor
start content

Mae eich eiddo wedi cael un o’r bandiau canlynol yn seiliedig ar werth eich tŷ ar 1 Ebrill 2003. Nid yw pris eich cartref heddiw yn ganllaw da ynghylch pa fand y dylai eich cartref fod.

Mae eich bil yn datgan pa fand sy’n gymwys i’ch cartref.

Band PrisioYstod GwerthBwrdeistref Sirol   £.c.Heddlu £.c.Cyngor Tref/ Cymuned (cyfartaledd) £.c.Cyfanswm (cyfartaledd)
A Hyd at ac yn cynnwys £44,000

£853.65

£185.40

£29.70

£1,068.75

B £44,001 i £65,000

£995.93

£216.30

£34.65

£1,246.88

C £65,001 i £91,000

£1,138.20

£247.20

£39.60

£1,425.00

D £91,001 i £123,000

£1,280.48

£278.10

£44.55

£1,603.13

E £123,001 i £162,000

£1,565.03

£339.90

£54.45

£1,959.38

F £162,001 i £223,000

£1,849.58

£401.70

£64.35

£2,315.63

G £223,001 i £324,000

£2,134.13

£463.50

£74.25

£2,671.88

H £324,001 i £424,000

£2,560.96

£556.20

£89.10

£3,206.26

I £424,001 ac uwch

£2,987.79

£648.90

£103.95

£3,740.64


Beth i’w wneud os ydw i’n meddwl bod fy mand yn anghywir?

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn gyfrifol am osod y bandiau ar gyfer eiddo Treth y Cyngor a’r gwerthoedd trethiannol ar gyfer eiddo annomestig.

Os ydych yn dymuno apelio yn erbyn eich band neu werth trethiannol dylech gysylltu â’r swyddfa brisio ac nid y cyngor. Gellir gwneud hyn trwy eu dolen gwefan uchod, trwy ebost:ctwales@voa.gsi.uk, neu trwy ffonio : 03000 505 505.

Dylech barhau i dalu eich bil cyfredol tra byddwch yn aros am ganlyniadau apêl.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy