Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Bandiau Treth y Cyngor

Bandiau Treth y Cyngor


Summary (optional)
Bandiau a Ffioedd Treth y Cyngor
start content

Mae eich eiddo wedi cael ei osod mewn band treth y cyngor yn seiliedig ar werth eich tŷ ar 1 Ebrill 2003. Nid yw pris eich cartref heddiw yn ganllaw da ynghylch pa fand y dylai eich cartref fod.

Mae eich bil yn datgan pa fand sy’n gymwys i’ch cartref o 1 Ebrill 2023

Band PrisioYstod GwerthBwrdeistref Sirol
£
Heddlu

£
Cyngor Tref/ Cymuned (cyfartaledd)
£
Cyfanswm (cyfartaledd)
£
A Hyd at ac yn cynnwys £44,000 1,053.69 222.06 33.47 1,309.22
B £44,001 i £65,000 1,229.30 259.07 39.04 1,527.41
C £65,001 i £91,000 1,404.92 296.08 44.62 1,745.62
D £91,001 i £123,000 1,580.53 333.09 50.20 1,963.82
E £123,001 i £162,000 1,931.76 407.11 61.36 2,400.23
F £162,001 i £223,000 2,282.99 481.13 72.51 2,836.63
G £223,001 i £324,000 2,634.22 555.15 83.67 3,273.04
H £324,001 i £424,000 3,161.06 666.18 100.40 3,927.64
I £424,001 ac uwch 3,687.90 777.21 117.13 4,582.24

Darganfod mwy am eich band Treth y Cyngor

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) yn cynnal Rhestr Brisio Treth y Cyngor.  Mae hyn yn cynnwys gosod eiddo newydd o fewn band Treth y Cyngor a newid bandiau ar gyfer eiddo pan fo angen.

I ddeall pam bod eich eiddo mewn band penodol gweler Sut y caiff eiddo domestig ei asesu ar gyfer bandiau Treth y Cyngor ar wefan GOV.UK.

Dylech barhau i dalu eich bil cyfredol tra byddwch yn aros am ganlyniadau apêl.

end content