Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Bandiau Treth y Cyngor

Bandiau Treth y Cyngor


Summary (optional)
Bandiau a Ffioedd Treth y Cyngor
start content

Mae eich eiddo wedi cael ei osod mewn band treth y cyngor yn seiliedig ar werth eich tŷ ar 1 Ebrill 2003. Nid yw pris eich cartref heddiw yn ganllaw da ynghylch pa fand y dylai eich cartref fod.

Mae eich bil yn datgan pa fand sy’n gymwys i’ch cartref.

Band PrisioYstod GwerthBwrdeistref Sirol
£
Heddlu

£
Cyngor Tref/ Cymuned (cyfartaledd)
£
Cyfanswm (cyfartaledd)
£
A Hyd at ac yn cynnwys £44,000 895.91 193.74 31.57 1,121.22
B

£44,001 i £65,000 1,045.22 226.03 36.84 1,308.09
C

£65,001 i £91,000 1,194.54 258.32 42.10 1,494.96
D

£91,001 i £123,000 1,343.86 290.61 47.36 1,681.83
E

£123,001 i £162,000 1,642.50 355.19 57.88 2,055.57
F

£162,001 i £223,000 1,941.13 419.77 68.41 2,429.31
G

£223,001 i £324,000 2,239.77 484.35 78.93 2,803.05
H

£324,001 i £424,000 2,687.72 581.22 94.72 3,363.66
I

£424,001 ac uwch 3,135.67 678.09 110.51 3,924.27


Beth i’w wneud os ydw i’n meddwl bod fy mand yn anghywir?


Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn gyfrifol am osod y bandiau ar gyfer eiddo Treth y Cyngor a’r gwerthoedd trethiannol ar gyfer eiddo annomestig.

Os ydych yn dymuno apelio yn erbyn eich band neu werth trethiannol dylech gysylltu â’r swyddfa brisio ac nid y cyngor.

Gallwch gysylltu â’r Swyddfa Brisio:

Y wefan: Y Swyddfa Brisio

E-bost: ctwales@voa.gsi.uk

Ffonio: 03000 505 505

Dylech barhau i dalu eich bil cyfredol tra byddwch yn aros am ganlyniadau apêl.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy