Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Rhoi gwybod am Dwyll Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor

Rhoi gwybod am Dwyll Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor


Summary (optional)
Gelwid gynt yn Twyll Budd-dal Treth y Cyngor.
start content
Rhoi gwybod am Dwyll Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor Ar-lein
Ewch

Ffôn: 01492 576493

Bydd eich galwad yn gyfrinachol ac nid oes rhaid i chi roi eich enw neu'ch cyfeiriad. Mae'r llinellau ar agor o 8:45am i 5:15pm o ddydd Llun i ddydd Iau ac o 8:45am i 4:45pm ar ddydd Gwener.

Gwasanaeth Ffôn testun BT: 18001 01492 576493

Trwy'r Post

Yr Uned Budd-daliadau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb
Conwy
LL32 8DU 
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy