Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Taliadau Debyd Uniongyrchol - Treth y Cyngor

Taliadau Debyd Uniongyrchol - Treth y Cyngor


Summary (optional)
Debyd Uniongyrchol yw’r dull hawsaf o dalu Treth y Cyngor.
start content
Sefydlu Debyd Uniongyrchol
Ewch

Debyd Uniongyrchol - Treth y Cyngor

Mae dewis o bedwar dyddiad (5, 16, 20 a 28 o’r mis) i dalu eich Treth y Cyngor. Gallwch ddewis talu 10 neu 12 rhandaliad misol, neu dalu bob pythefnos, bob blwyddyn, bob chwe mis neu bob chwarter. Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol yw’r opsiwn a ffafrir ar gyfer mwy na 83% o drethdalwyr yr Awdurdod.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy