Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Diweddariad Premiymau Treth y Cyngor

Diweddariad Premiymau Treth y Cyngor


Summary (optional)
start content

Yn ei gyfarfod ar 16 Rhagfyr 2020, bu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wrthdroi'r penderfyniad i godi Premiwm Treth y Cyngor o 50% ar gyfer Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor o fis Ebrill 2021 ymlaen. Yn lle hyn, bydd y Cyngor yn:

(i) parhau i godi premiwm Treth y Cyngor o 25% ar Ail Gartrefi o 1 Ebrill 2021;

(ii) codi premiwm Treth y Cyngor o 50% ar Gartrefi Gwag Hirdymor

(iii) argymell codi premiwm Treth y Cyngor o 50% ar Gartrefi Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi o 1 Ebrill 2022 (gydag adolygiad yn ystod 2021/2022).

Gwnaeth y penderfyniadau hyn dan adrannau 12a a 12b Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 fel y cynhwysid gan adran 139 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.

Eithriadau:


Gall rhai eiddo hawlio eithriad o'r premiymau Treth Gyngor:

Dosbarth 1 - Eiddo sy’n cael eu marchnata fel rhai ar werth  - gyda therfyn amser - un flwyddyn

Dosbarth 2 - Eiddo sy’n cael eu marchnata fel rhai ar osod – gyda therfyn amser - un flwyddyn

Dosbarth 3 - Anecsau sy’n ffurfio rhan neu sy’n cael eu trin fel rhan o’r brif annedd

Dosbarth 4 - Eiddo a fyddai’n unig neu yn brif gartref rhywun heblaw ei fod yn aros yn llety’r Lluoedd Arfog

Dosbarth 5 - Carafanau ac angorfeydd cychod

Dosbarth 6 – Cartrefi tymhorol lle gwaherddir byw ar hyd y flwyddyn

Dosbarth 7 - Eiddo cysylltiedig â gwaith

 
Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: trethycyngor@conwy.gov.uk

end content