Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Diweddariad Premiymau Treth y Cyngor

Diweddariad Premiymau Treth y Cyngor


Summary (optional)
start content

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn ei gyfarfod ar 23 Ionawr 2020, yn unol ag adran 12a a 12b Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, fel y cynhwysid gan adran 139 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, wedi penderfynu’r canlynol:

Dirymu’r penderfyniad i godi Premiwm Treth y Cyngor o 50% ar gyfer Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor o fis Ebrill 2020 ymlaen a’i ddisodli gyda:

(i) parhau i godi premiwm Treth y Cyngor o 25% ar Gartrefi Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi o 1 Ebrill 2020; ac

(ii) argymell premiwm Treth y Cyngor o 50% ar Gartrefi Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi o 1 Ebrill 2021 (yn ddibynnol ar adolygiad yn ystod 2021/2022).

Cyfeiriwch at y tabl isod am ganllawiau ar yr eithriadau :


Dosbarthiadau EiddoDiffiniadCais
Dosbarth 1 Eiddo sy’n cael eu marchnata fel rhai ar werth  - gyda therfyn amser - un flwyddyn Cartrefi Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi
Dosbarth 2 Eiddo sy’n cael eu marchnata fel rhai ar osod – gyda therfyn amser - un flwyddyn
Dosbarth 3 Anecsau sy’n ffurfio rhan neu sy’n cael eu trin fel rhan o’r brif annedd
Dosbarth 4 Eiddo a fyddai’n unig neu yn brif gartref rhywun heblaw ei fod yn aros yn llety’r Lluoedd Arfog
Dosbarth 5 Carafannau ac angorfeydd cychod Ail Gartrefi
Dosbarth 6 Cartrefi tymhorol lle gwaherddir byw ar hyd y flwyddyn
Dosbarth 7 Eiddo cysylltiedig â gwaith

 
Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch trethycyngor@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy