Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Egwyddorion Conwy


Summary (optional)
start content

principles-banner

Mae Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru yn nodi sut y mae awdurdodau lleol yn gorfod sefydlu a chyhoeddi cyfres o egwyddorion a fydd yn berthnasol wrth benderfynu a yw'n rhesymol i ysgol sicrhau'r Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY) sydd ei hangen ar ddisgybl neu a ddylai'r awdurdod wneud hynny.

Mae'r ddogfen atodedig yn disgrifio'r egwyddorion y bydd awdurdod lleol ac ysgolion Conwy yn eu cymhwyso wrth wneud penderfyniadau am y DDdY briodol ac angenrheidiol sydd ei hangen i gefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

end content