Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol Conwy


Summary (optional)
start content

Gwybodaeth am y Tîm

Mae gan Gonwy dîm canolog o swyddogion sy’n cefnogi cynhwysiant a darpariaethau effeithiol ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae’r tîm yn gweithio’n agos gyda phlant, pobl ifanc, teuluoedd, ysgolion, lleoliadau ac asiantaethau eraill er mwyn diwallu anghenion unigolion yn ogystal â datblygu ein gwasanaethau a’n darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol yng Nghonwy.
 
Mae’r tîm yn mynd drwy broses o newid i ymateb i’r newidiadau ar draws Cymru a’r system ADY newydd. Bydd y wefan hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu'r newidiadau rydym ni'n eu gwneud.

I dderbyn rhagor o wybodaeth am y timau unigol sy’n ffurfio’r Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol, a’u manylion cyswllt, cliciwch ar y dolenni isod. 

  • Gwasanaeth Seicoleg Addysgol
  • Athrawon ADY / Cynhwysiant
  • Gwasanaeth Cymorth Synhwyraidd (Nam ar y Golwg a’r Clyw)
  • Gwasanaeth Cymorth Dysgu (Anawsterau Dysgu Penodol)
  • Gwasanaeth Allgymorth Awtistiaeth
  • Tîm Anhwylder Iaith a Lleferydd Arbenigol
  • Gwasanaeth Cwnsela yn yr Ysgol
  • Blynyddoedd Cynnar
  • Post 16

Additional Learning Needs Team:
Telephone: 01492 575031 
Email: aln@conwy.gov.uk / ady@conwy.gov.uk

end content