Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Masg Falf Bag (1 awr HYFFORDDIANT AM DDIM)


Summary (optional)
O ganlyniad i’r perygl cynyddol o drosglwyddo haint o Covid-19, y cyngor cyfredol yw peidio ag adfywio ceg wrth geg yn ystod CPR. Yn hytrach dylech ddefnyddio BVM, felly yn lleihau’r risg i’r claf ac i chi. Mae masg falf bag (BVM) yn cael ei ddefnyddio i ddarparu awyru pwysedd positif i gleifion sydd wedi rhoi’r gorau i anadlu.
start content

O ganlyniad i’r perygl cynyddol o drosglwyddo haint o Covid-19, y cyngor cyfredol yw peidio ag adfywio ceg wrth geg yn ystod CPR. Yn hytrach dylech ddefnyddio BVM, felly yn lleihau’r risg i’r claf ac i chi. Mae masg falf bag (BVM) yn cael ei ddefnyddio i ddarparu awyru pwysedd positif i gleifion sydd wedi rhoi’r gorau i anadlu.

Bydd pob cwrs cymorth cyntaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy nawr yn cynnwys hyfforddiant ar fasg falf bag (BVM). Mae hyn yn cynnwys y cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig 12 awr sy’n rhaid i bob darparwr gofal plant yng Nghonwy ei fynychu.

DateTime VenueTrainerCourse Fee
04/03/2021 9.15 - 10.15am Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
04/03/2021 10.15 - 10.15am Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
04/03/2021 11.15am - 12.15pm Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
04/03/2021 1 - 2pm Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
04/03/2021 2 - 3pm Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
04/03/2021 3 - 4pm Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
04/03/2021 4 - 5pm Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
05/03/2021 9.15 - 10.15am Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
05/03/2021 10.15 - 10.15am Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
05/03/2021 11.15am - 12.15pm Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
05/03/2021 1 - 2pm Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
05/03/2021 2 - 3pm Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
05/03/2021 3 - 4pm Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
05/03/2021 4 - 5pm Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
19/03/2021 9.15 - 10.15am Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
19/03/2021 10.15 - 10.15am Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM
19/03/2021 11.15am - 12.15pm Coed Pella, Colwyn Bay CCBC Gwasanaethau Hamdden AM DDIM


Cafodd yr hyfforddiant hwn ei gynnwys yn y cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig ar 11 Tachwedd 2020.

Dim ond staff sydd wedi cael hyfforddiant BVM ddylai ei ddefnyddio.

Os ydych wedi diweddaru eich tystysgrif cymorth cyntaf cyn 11/11/20 yna byddwch wedi colli’r ychwanegiad hanfodol hwn i’r cwrs. Rydym wedi trefnu hyfforddiant ychwanegol ar gyfer y BVM yn unig er mwyn i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf.

end content