Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Gwybodaeth i Deuluoedd a Gofal Plant Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant Cyrsiau hyfforddi i Ddarparwyr Gofal Plant Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch ar gyfer Lleoliad Blynyddoedd Cynnar - Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom

Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch ar gyfer Lleoliad Blynyddoedd Cynnar - Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom


Summary (optional)
Mae’r gweithdy rhyngweithiol hwn am 3 awr yn cynorthwyo dysgwyr i ddeall gofynion deddfwriaethol ar gyfer Iechyd a Diogelwch mewn Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.
start content


Erbyn diwedd y gweithdy bydd dysgwyr yn gallu 

  • Nodi deddfwriaeth a rheoliadau Iechyd a Diogelwch sy’n berthnasol i leoliadau blynyddoedd cynnar 
  • Egluro cyfrifoldebau gweithwyr o fewn y ddeddfwriaeth a’r rheoliadau 
  • Egluro egwyddorion Asesiadau Risg 
  • Cwblhau Asesiad Risg ymarferol

DateTime VenueTrainerCourse Fee
27/04/2021
(Sesiwn Saesneg)
6.30 - 9.00 pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Mark Hughes, Groundwork Am ddim
17/06/2021
(Sesiwn Gymraeg)
6.30 - 9.00 pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Mark Hughes, Groundwork Am ddim

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content