Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Gwybodaeth i Deuluoedd a Gofal Plant Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant Cyrsiau hyfforddi i Ddarparwyr Gofal Plant Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch ar gyfer Lleoliad Blynyddoedd Cynnar - Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom

Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch ar gyfer Lleoliad Blynyddoedd Cynnar - Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom


Summary (optional)
Mae’r gweithdy rhyngweithiol hwn am 3 awr yn cynorthwyo dysgwyr i ddeall gofynion deddfwriaethol ar gyfer Iechyd a Diogelwch mewn Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.
start content


Erbyn diwedd y gweithdy bydd dysgwyr yn gallu 

  • Nodi deddfwriaeth a rheoliadau Iechyd a Diogelwch sy’n berthnasol i leoliadau blynyddoedd cynnar 
  • Egluro cyfrifoldebau gweithwyr o fewn y ddeddfwriaeth a’r rheoliadau 
  • Egluro egwyddorion Asesiadau Risg 
  • Cwblhau Asesiad Risg ymarferol

DateTime VenueTrainerCourse Fee
07/11/2023 6.30 - 9.00 pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Mark Hughes, Groundwork Am ddim
25/01/2024 6.30 - 9.00 pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Mark Hughes, Groundwork Am ddim
12/03/2024 6.30 - 9.00 pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Mark Hughes, Groundwork Am ddim
end content