Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch ar gyfer Lleoliad Blynyddoedd Cynnar


Summary (optional)
Mae’r gweithdy rhyngweithiol hwn am 3 awr yn cynorthwyo dysgwyr i ddeall gofynion deddfwriaethol ar gyfer Iechyd a Diogelwch mewn Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.
start content


Erbyn diwedd y gweithdy bydd dysgwyr yn gallu 

  • Nodi deddfwriaeth a rheoliadau Iechyd a Diogelwch sy’n berthnasol i leoliadau blynyddoedd cynnar 
  • Egluro cyfrifoldebau gweithwyr o fewn y ddeddfwriaeth a’r rheoliadau 
  • Egluro egwyddorion Asesiadau Risg 
  • Cwblhau Asesiad Risg ymarferol

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrFfi'r Cwrs
29/01/2020 6.00 - 9.00 pm Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno  Mark Hughes, Groundwork Am ddim
06/05/2020 6.00 - 9.00 pm Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno  Mark Hughes, Groundwork Am ddim
17/06/2020 6.00 - 9.00 pm Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno  Mark Hughes, Groundwork Am ddim
07/10/2020 6.00 - 9.00 pm Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno  Mark Hughes, Groundwork Am ddim

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy