Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hyfforddiant Alergedd ac Anoddefgarwch Bwyd.ar-lein yr Asiantaeth Safonau Bwyd


Summary (optional)
Gellir cyrchu'r cwrs ar-lein rhad ac am ddim hwn trwy wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd
start content

Gellir cyrchu'r cwrs ar-lein rhad ac am ddim hwn trwy wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ac mae’n cynnwys y modiwlau canlynol:

  • Modiwl 1: Effeithiau alergeddau yn y corff
  • Modiwl 2: Y rheolau ar gyfer gwybodaeth am alergenau
  • Modiwl 3: Rheoli alergenau yn y ffatri
  • Modiwl 4: Darparu gwybodaeth gywir am alergenau ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw a heb ei becynnu ymlaen llaw
  • Modiwl 5: Rheoli alergenau mewn amgylchedd arlwyo
  • Modiwl 6: Y defnydd o labelu gwirfoddol

Mae prawf ar ddiwedd pob modiwl ac unwaith y bydd pob un o'r 6 modiwl wedi'u cwblhau, gellir lawrlwytho tystysgrif ar gyfer ffeiliau staff.

Hyfforddiant Alergedd Bwyd ar-lein yr Asiantaeth Safonau Bwyd

end content