Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Heddiw (dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Gwybodaeth i Deuluoedd a Gofal Plant Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant Cyrsiau hyfforddi i Ddarparwyr Gofal Plant Ymwybyddiaeth Diogelwch Tân a Chodi a Symud yn Gorfforol ar gyfer staff sy'n gweithio mewn Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar

Ymwybyddiaeth Diogelwch Tân a Chodi a Symud yn Gorfforol ar gyfer staff sy'n gweithio mewn Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar


Summary (optional)
Mae’r gweithdy rhyngweithiol 3 awr o hyd yn cynorthwyo dysgwyr gydag ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Tân a rhagofalon ac arferion da Codi a Symud yn Gorfforol mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.
start content

Erbyn diwedd y gweithdy bydd dysgwyr yn gallu:

  • Nodi Peryglon Tân mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar  
  • Deall rôl staff i atal tân  
  • Deall rôl a chyfrifoldebau staff pe bai tân  
  • Nodi tasgau codi a symud yn gorfforol yn y gweithle  
  • Lleihau risgiau wrth gyflawni tasgau codi a symud yn gorfforol

 

DyddiadAmserLleoliadDarparwrFfi'r Cwrs

13/06/2019

6pm-9pm

Old School Lane Centre, Church Walks, Llandudno

Mark Hughes, Groundwork

am ddim

22/10/2019

6pm-9pm

Old School Lane Centre, Church Walks, Llandudno

Mark Hughes, Groundwork

am ddim

02/12/2019

6pm-9pm

Old School Lane Centre, Church Walks, Llandudno

Mark Hughes, Groundwork

am ddim

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy