Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Parcio, ffyrdd a theithio Ffyrdd a Phalmentydd Cynllun Uwchraddio Ffordd yr Ystâd yn Sandy Cove

Cynllun Uwchraddio Ffordd yr Ystâd yn Sandy Cove


Summary (optional)
start content

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ystyried y posibilrwydd o wneud gwelliannau i ffyrdd ar ystâd Sandy Cove er mwyn gwneud yr ardal yn fwy diogel, mwy gwyrdd a mwy deniadol i breswylwyr, modurwyr, beicwyr a cherddwyr.

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 9 Medi 2022.

Darllenwch adborth yr ymgynghoriad.


Mae’r syniadau wedi’u llunio i ymateb i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Chanllawiau Deddf Teithio Llesol Llywodraeth Cymru (Gorffennaf 2021), ynghyd â’r gofyniad i’r ffyrdd a’r mannau agored allu cael eu mabwysiadu gan y Cyngor.

Sylwch, mae’r cynlluniau ar gam cynnar iawn, a dim ond ar gyfer datblygu’r dyluniadau rydym wedi cadarnhau cyllid hyd yma. Bydd angen rhagor o gyllid cyn y gellir cyflawni unrhyw welliannau a gytunir.

 

end content