Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gweithdy Makaton Lefel 2


Summary (optional)
Mae hyfforddiant lefel 2 yn dilyn ymlaen o weithdai lefel 1 ac yn cyflwyno mwy o eirfa sydd wedi’i ddylunio i adlewyrchu anghenion bob dydd.
start content

 

Manylion y Cwrs

DyddiadAmser LleoliadHyfforddwrFfi'r Cwrs

19/02/2024 Lefel Dau - Rhan 1
21/02/2024 Lefel Dau - Rhan 2
22/02/2024 Lefel Dau - Rhan 3
(Rhaid mynychu’r bob ddyddiad)

6.30 -9pm Hyfforddiant ar-lein trwy Zoom Hyfforddwr Makaton Achrededig Am ddim
20/02/2024 Lefel Dau - Rhan 1
&
22/02/2024 Lefel Dau - Rhan 2
(rhaid mynychu'r ddau ddyddiad)
5 - 8.30 / 9pm Hyfforddiant ar-lein trwy Zoom Hyfforddwr Makaton Achrededig Am ddim

 

Nodau ac amcanion y cwrs

Mae lefel 2 yn addysgu’r arwyddion a’r symbolau o gamau 3 a 4 yr Eirfa Graidd, gan gyflwyno mwy o eiriau a chysyniadau er mwyn cefnogi cyfathrebu bob dydd, gan gynnwys y byd tu allan, rhagenwau ac ystod ehangach o bobl, bwyd a gweithgareddau.

Bydd cyfranogwyr hefyd yn dysgu mwy am sut i ddefnyddio Makaton i gefnogi pobl gydag anghenion gwahanol, gan gynnwys addasu a phersonoli arwyddion a symbolau.  Bydd dysgwyr yn ennill gwybodaeth fwy cynhwysfawr o sut mae Rhaglen Iaith Makaton wedi’i ddylunio, yr ymchwil tu ôl iddo, a chymwysiadau ymarferol Makaton.

Darperir y gweithdy yn fyw ar-lein a bydd yn cymryd oddeutu 7 awr a hanner. Rhaid gwneud yr hyfforddiant ar liniadur, cyfrifiadur personol neu gyfrifiadur llechen â chamera, meic a seinydd; nid yw ffonau clyfar yn addas.

Bydd dysgwyr yn cael Llawlyfr i Gyfranogwyr er mwyn cefnogi eu dysgeidiaeth yn ystod y gweithdy a’i ddefnyddio fel cyfeirnod wrth fynd ymlaen, a byddant yn cael tystysgrif presenoldeb ar ôl ei gwblhau.

end content