Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Makaton - Sesiwn Blasu


Summary (optional)
Raglen iaith unigryw yw Makaton sy’n defnyddio symbolau, arwyddion ac iaith i alluogi pobl i gyfathrebu. Mae’n cynorthwyo i ddatblygu sgiliau cyfathrebu hanfodol megis sylw a gwrando, dealltwriaeth, cof, atgof a threfnu iaith a mynegiad.
start content

 

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrFfi'r Cwrs
25/03/2020 WEDI EU GANSLO 6.30 - 8.30pm  Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno  Hyfforddwr Makaton Achrededig Am ddim

 

Bydd y Sesiwn Blasu Makaton hwn yn gyflwyniad byr anffurfiol, rhyngweithiol a llawn gwybodaeth i system gyfathrebu Makaton.  

Nid oes angen unrhyw wybodaeth na phrofiad blaenorol o arwyddion na symbolau Makaton.  

Mae'r cwrs yn cynnwys:

  • Dealltwriaeth sylfaenol o Gyfathrebu trwy Makaton
  • Trosolwg byr o sut a pham yr ydym yn defnyddio arwyddion a symbolau Makaton.
  • Dealltwriaeth sylfaenol o rôl Makaton mewn datblygiad cyfathrebu
  • Dysgu arwyddion a symbolau Makaton sydd yn addas ar gyfer cyfarwyddiadau a sgyrsiau dyddiol.

Erbyn diwedd y sesiwn bydd gan y cyfranogwyr:

  • Ddealltwriaeth sylfaenol o beth yw Makaton, yn ogystal â sut a pham ein bod yn defnyddio Makaton.
  • 30 arwydd a symbolau y gallent eu defnyddio'n syth â phlant, aelodau teulu neu bobl y maent yn gweithio â hwy.
  • Tystysgrif bresenoldeb a thaflenni o arwyddion a symbolau a ddysgwyd. 

 

end content