Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Chwarae a Dysgu i Dyfu - Gweithdy Ffrindiau Iach


Summary (optional)
Nod y gweithdy yw hyfforddi Gweithwyr Chwarae er mwyn iddynt ddatblygu’r sgiliau i sefydlu system gyfeillio yn eu lleoliadau eu hunain, gan ddefnyddio pecyn cynorthwyo gweithgaredd a baratowyd ymlaen llaw. Mae’r cwrs undydd hwn yn darparu gwybodaeth am y broses gyfeillio, ac effeithiau cadarnhaol y dull hwn o weithio o ran ymgysylltu â phlant i ddatblygu arferion iach gydol oes.
start content

 

Manylion y Cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrFfi'r Cwrs
02/03/2020 a 23/03/2020 6.30pm - 9.30pm Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno Clybiau Plant Cymru Am ddim
21/03/2020 9.30am - 4.30pm Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno Clybiau Plant Cymru Am ddim

Mae'r Cwrs yn cwmpasu'r canlynol:

Mae Chwarae a Dysgu i Dyfu - Gweithdy Ffrindiau Iach yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad ar sefydlu system gyfeillio mewn lleoliadau unigol. Gan ganiatáu i’r plant hŷn arwain gweithgareddau gyda’r plant iau, gall y gweithdy hwn helpu plant i gynyddu eu lefelau gweithgaredd corfforol a maeth drwy amrywiaeth eang o weithgareddau hwyliog ac iach dan arweiniad cyfoedion.

Dyma weithgareddau dan arweiniad Gweithiwyr Chwarae i gynyddu ymwybyddiaeth o risgiau ysmygu ac alcohol, sy’n cysylltu â Mentrau Llywodraeth Cymru.

Cyflwyniad i hyfforddi cyfeillion

  • Y syniadau sylfaenol y tu ôl i’r defnydd o system gyfeillio.
  • Rôl bydi: datblygu sgiliau arweinyddiaeth a dinasyddiaeth.
  • Hyrwyddo perthnasau cadarnhaol. 
  • Datrys gwrthdaro.
  • Cynllunio camau gweithredu.
  • Cyflwyniad i’r cardiau gweithgaredd corfforol.
  • Cyflwyniad i’r cardiau gweithgaredd maeth.
  • Technegau gwerthuso ymarferol.
  • Asesiad o’r cynnydd a wnaed.

Mae’r cwrs yn cynnwys pecyn sy’n llawn o 50 cerdyn gweithgaredd dwyieithog, 10 cerdyn canlyniad, 9 gweithgaredd gwerthuso hwyliog, ynghyd â cherdyn cyfarwyddyd i’w ddefnyddio yn y wahanol leoliadau. Cyfanswm o 70 cerdyn mewn ffolder ddeniadol. Hefyd, gall y cyfeillion hyfforddedig gael y cyfle i gwblhau Gwobr Arweinwyr Ifanc achrededig gan Ymddiriedolaeth Chwaraeon Prydain.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy