Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rheoli Ymddygiad yn Bositif


Summary (optional)
Nod y cwrs hwn yw datblygu dealltwriaeth o Rheoli Ymddygiad yn Bositif o fewn y Sector Blynyddoedd Cynnar.
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmser                   LleoliadHyfforddwrFfi'r Cwrs
09/03/20 & 16/03/20 CANCELLED 6.15-8.15pm Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks,   Llandudno  Deborah Roberts, BCUHB Am ddim
08/06/20 &   15/06/20 6.15-8.15pm Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks,   Llandudno  Deborah Roberts, BCUHB Am ddim

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

 • Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rhai hynny sydd angen darganfod ffyrdd mwy positif o reoli ymddygiad plant yn gymdeithasol ac anghymdeithasol

Cynnwys y Cwrs

 • Trosolwg byr ar seicoleg yn gyffredinol
 • Trosolwg byr ar seicoleg ymddygiadol
 • Edrych ar yr “8 offeryn rheolaeth allweddol” o reolaeth ymddygiad yn cynnwys cymuned ddisgrifiadol, canmoliaeth,cyfarwyddiadau da a gwobrwyo

Ar ddiwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Disgrifio dau brif ddull y gellir dysgu ymddygiad i blant
 • Disgrifio o leiaf tri dull y gellir annog ymddygiad da
 • Disgrifio o leiaf un dull y gellir rheoli ac atal ymddygiad annerbyniol

Beth sydd i’w ddisgwyl gennyf?

 • Pan fyddwch yn dod i sesiynau hyfforddi, rydych yn eich cynrychioli eich hun, eich lleoliad a'r sector gofal plant. Ni fydd y bartneriaeth yn goddef ymddygiad annerbyniol o unrhyw fath. Rydym yn disgwyl i gynrychiolwyr ddangos parch at eu tiwtoriaid a’r rhai eraill sy’n bresennol drwy sicrhau nad ydynt yn tarfu nac yn ymddwyn yn amhriodol yn ystod sesiynau hyfforddi.
 • Bydd cwynion a dderbynnir yn erbyn unigolion neu leoliadau yn arwain at eich tynnu allan o gyrsiau yn y dyfodol.

Beth sy’n digwydd os byddaf yn archebu lle ar gwrs ond yn methu mynd iddo?

Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol mae'n rhaid i chi roi 7 diwrnod o rybudd trwy e-bost. Os na fyddwch yn dilyn y gweithdrefnau canslo cywir neu os na fyddwch yn mynd i sesiynau, byddwn yn codi'r ffioedd canlynol:

 • Cyrsiau am ddim - £20 o ffi ganslo.
 • Cyrsiau â chymhorthdal - £20 o ffi ganslo ac ni fydd ffi'r cwrs yn cael ei ad-dalu.

Os oes gennych unrhyw broblemau neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy